Nezobrazuje se Vám tento e-mail správně? Klikněte zde.

Newsletter | 27.05.2020

KORONAVIRUS - Opatření české vlády z 23.03.2020Vláda ČR v pondělí 23. března přijala další sérii opatření proti šíření koronaviru a na zmírnění jeho dopadů na ekonomiku. Hraniční kontroly zavedené 16. března budou dle rozhodnutí kabinetu pokračovat do 4. dubna 23:59 hodin. Prodlouženo bylo i omezení volného pohybu osob, a to do 1. dubna. Vláda dále schválila kurzarbeit na podporu zaměstnanců i zaměstnavatelů. Stát bude firmám kompenzovat vyplacené prostředky.

Zde shrnujeme z pohledu ČNOPK nejdůležitější body týkající se firem:

• Nové nařízení pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery) jezdící za prací do sousední země vstupuje v platnost 26. března.

Vláda kvůli epidemii koronaviru opět zpřísnila podmínky pro zajíždění za hranice za prací. S účinností od 26. března 2020 mohou přeshraniční pracovníci překračovat hranice Rakouska a Německa v intervalech v délce minimálně 21 dnů. Pendleři si tak v zemi výkonu práce musí na toto období zajistit ubytování. Po návratu do ČR je nutné dodržet 14denní karanténu.

Arthur Braun: Obtížné, protože právě většina hotelů a penzionů v příhraničních oblastech je uzavřena. Nicméně pořád lepší než zvažovaný celkový zákaz. Především českým zaměstnavatelům v příhraničí jsou pendleři dojíždějící za prací k lépe platícím německým zaměstnavatelům trnem v oku. Zatím ale není jasné, co bude s experty, kteří jezdí za prací do dceřiných společností v ČR. Vzhledem k úzkému prolínání české a německé ekonomiky by kompletní odstřižení mohlo být smrtelné.

Vláda schválila kurzarbeit pro firmy. Stát jim přispěje na mzdy. 

Vláda schválila návrhy MPSV na podporu zaměstnancům i zaměstnavatelům v rámci programu „Antivirus“. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky.

Režim A: Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B: Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

Režim C: Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim D: Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy. 

Režim E: Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Lucie Kalašová: Všechny vládní programy byly ze strany zaměstnavatelů netrpělivě a s velkým napětím očekávány. Nejvíce snad Režim E spojený s možností vyhlásit tzv. částečnou nezaměstnanost, kterou již využívá nebo se chystá využít mnoho zaměstnavatelů z nejrůznějších odvětví. Důležité je upozornit, že vláda vyšla zaměstnavatelům velmi vstříc, když program nastavila tak, že dovoluje využít maximálního snížení náhrady mzdy až na 60% průměrného výdělku zaměstnance, nikoliv 70%, jak by tomu bylo, kdyby program byl vyhlášen v režimu § 115 zákona o zaměstnanosti. Dle sdělení ministryně Maláčové na dnešní tiskové konferenci metodika pro podpůrné programy se teprve připravuje a mohla by být k dispozici v průběhu tohoto týdne.   

• Daňové změny

Prominutí zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob v 2. čtvrtletí 2020; posunutí odevzdání daňového přiznání na 30. června; možnost zpětně uplatnit ztrátu za rok 2020 v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018; posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a to do 31.8.2020; dočasné odpuštění minimálních záloh OSVČ

Arthur Braun: Zajisté velká pomoc pro malé i velké podniky, zejména kvůli cash flow a možnosti získat daně zpět, aniž by musely čekat na budoucí zisky. Dle mého názoru není úplně systematický posun daně z převodu nemovitostí. Daňoví poplatníci jsou kupujicí, kteří zaplatili kupní cenu, takže by peníze měli mít.


Tyto informace připravila ČNOPK ve spolupráci s mezinárodní advokátní kanceláří

Důležité upozornění: Neručíme za správnost a úplnost těchto informací.

Další informace a užitečné linky najdete na naši stránku » News Covid-19
Zde jsou přehledně ...
• informace k cestovním omezením, informace pro podniky i zaměstnance
• Q&A – Vaše akutní dotazy a rychlé odpovědi týmu ČNOPK!
• news
• ochranná opatření ČNOPK


Redakce
Ivana Barková
komunikace a public affairs

barkova@dtihk.cz
objednat newsletter


#PartnerForBusiness

#ČNOPK

 

Pokud si nepřejete dostávat newsletter ČNOPK, můžete odběr odhlásit zde.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Redakce: Ivana Barková
Václavské náměstí 40
110 00 Praha 1
Czech Republic

+420 221 490 324
barkova@dtihk.cz
www.dtihk.cz
CEO: Bernard Bauer (Výkonný člen představenstva)
Register: IČO 49708210
Tax ID: DIČ CZ699002563
Editor: Christian Rühmkorf