Indien deze mail niet correct weergegeven wordt, gelieve hier te klikken.
Si ce mail ne s'affiche pas correctement, cliquez ici s.v.p.
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

 22.09.2018
Nederlands | Français | Deutsch

German Export Day: Zaken doen met Duitsland? Graag, maar hoe?Op 22 november 2017 tussen 8.30 uur en 12.00 uur organiseert AHK debelux-Kamer van Koophandel in het Bluepoint Conference Center Brussel (80 A. Reyerslaan, 1030 Brussel, zaal Edison & Marconi, c/o Agoria) de ‘German Export Day’. Wij nodigen u van harte uit voor deze informatiesessie die zich richt tot exportbedrijven, die de Duitse markt willen betreden of hun zaken in dit land willen uitbreiden. Het programma omvat vier uiteenzettingen van experten die uitleg geven over juridische en fiscale voorwaarden m.b.t. distributie, leveringen (onlinehandel), personeel, enzovoort.
In het bijzonder aan onlinehandelaars of exporteurs van verpakkingen richt zich de voordracht over de nieuwe verpakkingswetgeving (vanaf 2019) en de WEEE-richtlijn.

Naar het programma
Indien u deze mail (aan: unknown@noemail.com) niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier gratis afmelden.

German Export Day: Oser l'Allemagne ?
O
ui, mais comment ?

 ,

Le 22 novembre 2017 de 8h30 à 12h00, la Chambre de Commerce AHK debelux organisera le « German Export Day » dans le Bluepoint Conference Center de Bruxelles (80 Bd. A. Reyers, 1030 Bruxelles, salle Edison & Marconi, c/o Agoria). Nous vous invitons cordialement à cette séance d’information destinées aux entreprises exportatrices qui cherchent à aborder le marché allemand ou qui y veulent élargir leurs affaires. Le programme comprendra quatre exposés, par lesquels des experts élaboreront les conditions fiscales et juridiques concernant la distribution, les livraisons (vente en ligne), le personnel, etc.
L'exposé « La nouvelle législation allemande en matière de déchets d’emballages à partir de 2019 et la directive DEEE » s'adresse particulièrement aux vendeurs en ligne et aux exportateurs d'emballages.

Vers le programme
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courriel (destinataire: unknown@noemail.com), veuillez cliquer ici pour vous désinscrire. 

German Export Day

,
AHK debelux organisiert am 22. November von 8.30 bis 12.00 Uhr im Bluepoint Conference Center Brüssel (80 Bd. A. Reyers, 1030 Brüssel, Saal Edison & Marconi, c/o Agoria) die Informationsveranstaltung German Export Day. Wir laden Sie herzlich zu dieser Veranstaltung ein, die sich insbesondere an belgische Unternehmen richtet, die nach Deutschland exportieren oder expandieren wollen. In vier Vorträgen erläutern Experten die rechtlichen, umsatzsteuerlichen und arbeitsrechtlichen Bedingungen für Ihre Geschäfte in Deutschland. Speziell an Exporteure und Onlinehändler richtet sich ein Vortrag zu den neuen Recyclingbestimmungen für Verpackungen in Deutschland ab 2019.
Zum Programm

Ansprechpartner

Susann Zuber
Communication

 Email schreiben
Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen. Deutsch-Belgisch-Luxemburgische Handelskammer VoG | Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise-Allemande asbl | Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel vzw
Bolwerklaan 21 Avenue du Boulevard
Brussel 1210 Brüssel
Belgium

+32 (0) 2 203 50 40
ahk@debelux.org